“Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçları açıklandı

Okumayanlar. Kadınlar ile 65 yaş ve üzeri olanlar mutlu. Araştırmayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. 2021 yılına ilişkin “yaşam memnuniyeti” araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2020’de yüzde 48,2 iken 2021’de yüzde 49,3’e yükseldi. Araştırma kapsamında kimlerin mutlu olduğunu cinsiyetten, yaşa, eğitim durumundan , evlilik durumuna kadar her alanda yapıldı.

Ve sonuçlar; Araştırmada kadınların erkeklere oranla daha mutlu oldukları ortaya çıktı. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, yüzde 43,9 iken kadınlarda ise bu oran yüzde 54,6 oldu. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre evlilik de mutluluk getirmişe benziyor. Çünkü; araştırmaya katılanlar arasında mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 54,0 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,1’de kaldı.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, yüzde 56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.

Eğitim durumlarına göre incelendiğinde ise okumayanların daha mutlu olduğu ortaya çıtkı. 2021 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 51,4 ile ilkokul mezunu, yüzde 47,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 47,6 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 45,7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir